VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Att sätta solceller på villataket medför ett ökat fastighetsvärde, lägre driftskostnader, och en grönare framtid för kommande generationer. Vi hjälper er hela vägen från fundering till färdigt projekt. Med duktiga medarbetare och lång erfarenhet har vi den kompletta lösningen för er!

ERBJUDANDE

Kostnadsfritt hembesök

Vi kommer gärna hem till dig och berättar mer om hur just du kan dra nytta av solceller på ditt tak. Vi tittar på förutsättningarna på takkonstruktion och elektriskt. Med dessa uppgifter och dina önskemål kan vi sedan utforma ett förslag som passar era önskemål och erat hus.

Offert

Utifrån uppgifterna från hembesöket utformar vi ett förslag till just dig. Vi använder oss av beprövade beräkningsprogram och tar utifrån dessa siffror fram en kalkyl som ger en ungefärlig bild av hur ekonomin i eran anläggning kommer att se ut.

Montage

När det är dags för montage och nätägaren har godkänt anläggningen så kommer våra egna utbildade montörer att montera panelerna på taket. Att montera solpaneler är ett starkströmsarbete och måste därmed utföras av ett elinstallationsföretag. Detta kontrolleras enklast via elsäkerhetsverket.se. Därefter kommer vi att driftsätta och prova samt protokollföra anläggningen för att säkerställa funktionen.

Integrerade solceller!

Är du intresserad av solcellspannor i glas? Där kraven på estetik är höga krävs innovativa produkter. Besök våran plattform för solcellspannor på solcellstak.nu