Solceller

Solceller. Är det en energikälla som kommer fungera i längden? Svaret på den frågan är JA! Med växande miljöproblem och stigande energipriser är solenergi en miljövänlig och ekonomiskt hållbar lösning. Förnybar energi är nu den snabbast växande marknaden i världen.

Med den snabba utvecklingen inom området och intresset från konsumenterna har solenergin tagit fart i Sverige och övriga världen. De senaste 20 åren har den totala mängden installerad effekt solceller ökat med 2500% i sverige. Ändå är andelen svensk solenergi minimal.

Vi på OTM arbetar med solceller vilket innebär att solenergin ger elektricitet. Produkterna inom detta område (solcellspaneler och växelriktare) har de senaste åren sjunkit i pris till nivåer som gör att en solcellsanläggning är en investering med mycket bra avkastning. Med de statliga stöd som finns att tillgå blir din solcellsanläggning en mycket bra affär.