PRODUCERA DIN EGEN ENERGI

Att bygga ett solcellssystem på sin lantbruksfastighet är en investering för framtiden och kommande generationer. Att stärka sitt varumärke, bli mer självförsörjande, och sänka driftskostnaderna är några av de argument som talar för solceller på taket. Tillsammans bygger vi för framtiden. och miljön

VÅRAT ERBJUDANDE

Information

Vid intresse kommer vi gärna och informerar om hur solceller och energihantering kan vara till nytta för just eran verksamhet. I dessa tider med "covid19" härjandes i vårat land så arrangeras möten med fördel via digitala kanaler.

Utredning

Finns intresse av ett förslag på hur en anläggning till eran fastighet skulle se ut eller prestera. Då utför vi en undersökning av era takytor och elektriska förutsättningar. Därefter diskuterar vi vad era målsättningar med anläggningen är och kommer överens om en målsättning.

Projektering

Vi utför nu en projektering utifrån förutsättningarna och plockar fram underlag och beräkningar. Utifrån priset utförs en kalkyl som uppskattar ekonomin i eran anläggning under de 30 åren som anläggningen beräknas leva. Andra berörda aktörer så som räddningstjänst och kommun får möjlighet att komma med åsikter.

Montage

Montaget av anläggningen utförs med våran egen utbildade personal. Montage av solceller är ett starkströmsarbete och måste därför utföras av ett elinstallationsföretag. Vi har den rätta kompetensen för dessa montage. Med auktorisation och lång erfarenhet har vi den kompletta lösningen för er.

Installation och driftsättning

När anläggningen är på plats på taket så ska den anslutas till eran elanläggning. Därefter skall anläggningen provas och driftsättas. Installationen skall dokumenteras och protokollföras innan den överlämnas. Även dessa moment utför vi givetvis med egen personal.

Support och serviceavtal

En solcellsanläggning som är i drift arbetar med höga spänningar och är utsatt för väder och vind. Dessa anläggningar ska regelbundet kontrolleras och underhållas. Vi hjälper gärna till att upprätta ett serviceavtal för att hålla eran anläggning i gott skick under dess livstid. Detta för att undvika onödiga driftstopp och onödiga olyckor. Vi informerar givetvis driftspersonal om vad den fortlöpande tillsynen bör omfattas av.