Det finns flera olika tekniker på att framställa elektricitet genom solstrålning. Den vanligaste är kiselceller. De fungerar genom att en tunn skiva av kisel, med kontakter på både fram och baksida, belyses med solstrålar. När solenergin träffar kiselytan tar den olika laddning på fram respektive baksida positiv/negativ. Kontakterna på fram och baksida tar upp laddningen i form av elektricitet.

Den vanligaste typen av solceller är kristallina kiselceller. De finns i två varianter, mono och poly kristallina. Dessa typer av solceller har 80-90% av marknaden. Sedan finns tunnfilmsceller och högeffektiva celler.

Dessa paneler är de vanligaste på marknaden. De innehåller olika typer av kiselkristaller vilket ger dem en blå färg. Dessa paneler är de billigaste sett till produktion. Det vill säga lägst pris per kW och då även bäst ekonomi.