Energilager

Att kunna lagra sin egenproducerade el i batterier kan vara en bra lösning i många avseenden.

  • Att kunna kapa effekttoppar för att optimera sin energianvändning och sänka både kostnader och säkringsstorlek.
  • Att ta ytterligare ett kliv mot självförsörjning av elektricitet.
  • Att effektivt kunna ladda sitt elfordon med egenproducerad el.

 

Vi på OTM tillhandahåller lösningar inom energilagring till de flesta typer av fastigheter och verksamheter.
Vi ser till att ditt energilager har tillräcklig kompetens för att uppfylla dina behov av energiuttag dygnet runt.