Vi på OTM har som mål att kunna tillgodose alla olika sorters fastigheter och kunder med hållbara, kvalitativa och miljövänliga energiproduktionslösningar. Från den lilla sommarstugan vid sjön till det vidsträckta industritaket. Tillsammans hittar vi lösningen som passar just er. Vi bygger tillsammans för att framtidssäkra energibehovet och sänka Co2 utsläppen.

Har du som privatperson en fastighet och vill vara med och bygga framtidens energiproduktion? Då är solceller ett mycket bra alternativ. Med effektiva produkter och sjunkande investeringskostnader, i kombination med stigande elpriser och statliga investeringsstöd, är solcellsanläggningar en bra affär.

Vi hjälper er gärna att ta fram ett förslag på en anläggning som passar just er. Med ett stort utbud av produkter och monteringsmetoder kan vi skräddarsy en anläggning som fungerar både estetiskt och produktionsmässigt.

Vi använder oss endast av marknadsledande leverantörer av samtliga produkter för att kunna hålla kvalitén på topp. Solcellsanläggningar har en väldigt lång livstid, 25-30år eller kanske mer. Då är det för oss en självklarhet att använda väl beprövade produkter som håller måttet både idag och i framtiden.

Som privatperson i Sverige har man möjlighet att söka investeringsstöd för en solcellsanläggning. Stödet är 20% av den totala investeringskostnaden och kravet är att anläggningen är kopplad mot elnätet.